×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی


          دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی
دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی
فرمت فایل
PDF
زبان کتاب
فارسی
تاریخ انتشار
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید
240 بازدید
5,000 تومان

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

 

 

بخشی از فایل:

سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور.
کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکرد،
غرامت و تامین مالی کارکنان، ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان.
تخصیص و تامین نیروی انسانی: تضمین برای داشتن نیروی انسانی با کیفیتهای مناسب در زمان و مکان مشخص برای
نیل به هدفهای سازمانی.
مدیریت منابع انسانی: بکار گیری سرمایه های انسانی موسسه به منظور دستیابی به هدفهای سازمانی.
مدیران صف: مسئولیتشان دستیابی به هدفهای اولیه سازمان است.
مدیران پرسنلی: معموالً در نقش مشاور به سایر مدیران در ارتباط با منابع انسانی کمک می کنند.
هدف مدیریت منابع انسانی: بهبود بخشیدن به مشارکت موثر مردم به طریقی اخالقی و مسئوالنه از نظر اجتماعی در
سازمان.
هدفهای مدیریت منابع انسانی:
۱ .هدفهای اجتماعی: داشتن مسئولیت اخالقی و اجتماعی در برابر نیازها و چالشهای جامعه
تا آثار منفی چنین نیازهایی را به حداقل برساند.
۲ .هدفهای سازمانی: درک این نکته که مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در
اثربخشی سازمانی بوجود می آید.
۳ .هدفهای عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی در سطحی که
متناسب با نیازهای سازمان باشد.
۳ .هدفهای فردی: کمک به کارکنان در دستیابی به هدفهای شخصی خود تا آنجا که این هدفها
مشارکت آنها را نسبت به سازمان تشدید کند.
منابع انسانی/ پرسنلی یک وظیفه ستادی است که نقش اولیه و اساسی آن کمک به سازمان برای دستیابی به
هدفها است.
فعالیتهای اصلی مدیران منابع انسانی: ۱ -برنامه ریزی نیروی انسانی ۲ -آموزش و توسعه
۱ -مدیریت حقوق و دستمزد ۴ -بهداشت و ایمنی ۵ -روابط کار و کارگر
استخدام: فرایند جذب افراد به تعداد کافی با کیفیتهای مناسب و تشویق آنها برای درخواست شغل در سازمان است.
توسعه سازمانی برنامه های آموزش و توسعه در مقیاس گسترده است

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: admin
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.